Vodovod, vodovodne inštalacije, vodoinštalaterstvo, vodovodar natisni

VODOVOD

Uporabnost vode je mnogostranska. Poleg pitja in priprave hrane jo uporabljamo za osebno higieno, pranje, čiščenje, zalivanje,...

Tudi tista voda, ki jo uporabljamo za pripravo hrane, osebno higieno in pranje perila, mora biti higiensko neoporečna, zato je pomembno, da z vodovodom inštalacijo zagotovimo ohranitev njene kakovosti.

Poleg te osnovne naloge vodovodne inštalacije moramo upoštevati še nekatere druge vidike, kort so naprimer, vpliv sestavine vode na naprave in aparate (raztopljene mineralne snovi, prisotnost klora), estetski izgled (način in vrsta vodenja napeljave). Vsako izpustno mesto vodovodne inštalacije potrebuje tudi odvod vode - odtok. Za to vrsto inštalacije veljajo podobne zahteve kot vodovodno napeljavo, le da je voda onesnažena in zato kemično in temperaturno vpliva na material odtočnega sistema.

Pred začetkom gradnje moramo izdelati dober načrt. Osnovno vodilo pri razporeditvi prostorov naj bo, da se sanitarni prostori nahajajo vertikalno ali horizontalno ob kuhinji ali pralnici, kar pomeni manj vode, krajše razdalje in manj porabljenega materiala. Krajše razdalje in manj spojev zagotavljajo zanesljivejše delovanje sistema, pa tudi poznejši posegi in popravila so enostavnejši. Združevanje sanitarnih elementov tudi zmanjšuje širjenje zvoka po objektu. Za preprečevanje nastanka in širjenje zvoka zaradi uporabe vodovodne inštalacije pa moramo upoštevati nslednje:  

- inštalacija naj bo ustrezno dimenzionirana in s čim manj spremembami smeri 
- cevi naj bodo pritrjene na masivne zidove
- pritrdilni element cevi naj ima elastičen vmesni del, ki preprečuje prenos vibracij na zid
- cevi naj bodo izolirane z lahkim elastičnim izolacijskim materialom
- prenos zvoka

 

Hkrati z razvodom hladne in tople vode moramo predvideti tudi odtočno inštalacijo. Pri načrtovanju vodenja odtočnih cevi veljajo podobna pravila kot za vodovodno inštalacijo: razdalje zbiralnih vodov in priključkov do vertikalnega voda naj bodo čim krajše. S tem je zmanjšana možnost zastajanja odplak. Vsak element (odtok) mora biti opremljen s smradno zaporo, nameščeno neposredno za sanitarnim elementom.

Pošljite nam povpraševanje